DEUTSCH-POLNISCHE GESELLSCHAFT SACHSEN - GESELLSCHAFT FÜR SÄCHSISCH-POLNISCHE ZUSAMMENARBEIT E. V. NIEMECKO-POLSKIE TOWARZYSTWO SAKSONII - TOWARZYSTWO WSPÓŁPRACY SAKSOŃSKO–POLSKIEJ T. Z. - Träger des Deutsch-Polnischen Preises 2001 -
DEUTSCH-POLNISCHE GESELLSCHAFT SACHSEN -GESELLSCHAFT FÜR SÄCHSISCH-POLNISCHE ZUSAMMENARBEIT E. V. NIEMECKO-POLSKIE TOWARZYSTWO SAKSONII - TOWARZYSTWO WSPÓŁPRACY SAKSOŃSKO–POLSKIEJ T. Z. - Träger des Deutsch-Polnischen Preises 2001 -

Niemiecko-Polskie Towarzystwo Saksonii t.z. zostało utworzone w 1992 roku, dziś liczy ponad 160 polskich i niemieckich członków z całej Saksonii.

 

Oparta na pracy społecznej członków działalność naszego stowarzyszenia skupia się na współpracy regionalnej pomiędzy Saksonią a Dolnym Śląskiem. W szczególności aktywnie włączamy się w promowanie nowych płaszczyzn porozumienia pomiędzy Polakami a Niemcami, jak również podejmujemy działania na rzecz pogłębienia współpracy w zakresie kultury, polityki, gospodarki i nauki. Naszym głównym celem jest wzbudzenie w Saksończykach zainteresowania współczesną Polską.

 

Organizując różnorodne wydarzenia i imprezy, polsko-niemieckie spotkania po obu stronach granicy i koła dyskusyjne oraz realizując projekty służące upowszechnianiu znajomości języka polskiego, pragniemy budować mosty i inicjować kształtowanie żywych i trwałych przyjacielskich stosunków pomiędzy naszymi krajami. Czynnie wspieramy programy wymiany młodzieżowej i uczniowskiej, roztaczamy opiekę nad zorganizowanymi grupami turystycznymi oraz pomagamy w nawiązaniu kontaktów z polskimi partnerami.

 

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do aktywnego włączenia się w naszą pracę.